Výpožičný poriadok

 

obsah

článok I ......Základné ustanovenia a poslanie

článok II .....Knižničný fond

článok III ....Organizácia knižnice

článok IV .....Knižničný poriadok

článok V ......Práva a povinnosti používateľov a pracovníkov

článok VI .....Služby knižnice

článok VII ....Výpožičný poriadok

článok VIII ...Poplatky a sankcie

článok IX .....Záverečné ustanovenia