Článok VI.

Služby knižnice

 

1.

     Používateľom služieb Knižnice UPC sa stáva fyzická osoba:

- zaregistrovaním v databáze používateľov,

- písomným súhlasom s dodržiavaním ustanovení KVP,

- vydaním preukazu.

 

2.

  Knižnica UPC poskytuje knižničné a výpožičné služby zaregistrovaným používateľom:

- študentom VŠ,

- spolupracovníkom UPC.

 

3.

     Používateľský preukaz sa vystavuje na základe platného občianskeho preukazu a preukazu ŠD, cudzincom na základe platného cestovného pasu. Zmenu v uvedených dokladoch treba neodkladne zahlásiť kompetentným pracovníkom knižnice.

 

4.

     Preukaz je dokladom oprávňujúcim využívať služby Knižnice UPC.

 

5.

     Stratu preukazov je používateľ povinný ihneď zahlásiť a požiadať o vystavenie duplikátu za príslušný poplatok.

 

 

6.

     Otváracia doba Knižnice UPC:

Počas prednáškového obdobia:

Pondelok            20:00 - 21:15

Utorok               20:00 - 21:15

Streda               20:00 - 21:15

Štvrtok              20:00 - 21:15

Piatok                20:00 - 21:15

Nedeľa               21:00 - 22:00

 

Počas skúškového obdobia:

 

Pondelok                20:00 - 21:15

Streda                   20:00 - 21:15

Piatok                    20:00 - 21:15

 

7.

     Pracovník knižnice vydá používateľovi preukaz Knižnice UPC s platnosťou na 1 akademický rok, ktorý ho oprávňuje využívať služby knižnice a je neprenosný.

 

8.

     Za registráciu a predĺženie preukazu používateľ platí 0,40 EUR. Za stratu preukazu a vystavenie duplikátu sa účtuje poplatok 0,40 EUR.

 

9.

     Pri návšteve knižnice a využívaní jej služieb sú používatelia povinní predložiť platný preukaz Knižnice UPC.