Článok IV.

Knižničný poriadok

 

 

1.

     Knižnica UPC je špeciálna knižnica, ktorej úlohou je budovať knižničný fond, zameraný na všestranný duchovný a duševný rozvoj vysokoškolských študentov a poskytovať knižničné služby podľa pravidiel, zakotvených v Knižničnom a výpožičnom poriadku (KVP) Knižnice UPC.

 

2.

     Knižnica svojou činnosťou podporuje hlavné aktivity UPC- systematický a slobodný rozvoj viery, duchovného a osobného rastu - ako aj ďalšie aktivity, zamerané na zdravý spôsob života a vhodné formy trávenia voľného času s orientáciou na prevenciu rôznych druhov závislostí.

 

3.

     Knižnica UPC poskytuje bezplatné prezenčné a absenčné výpožičné služby zaregistrovaným používateľom s platným preukazom.