Článok I.

Základné ustanovenia a poslanie


1.

     Knižnica UPC je súčasťou Univerzitného pastoračného centra (UPC) sv. Jozefa Freinademetza, zriadeného Arcibiskupským úradom bratislavskej arcidiecézy.

 

2.  

   Sídlom Knižnice UPC je Mlynská dolina, Staré Grunty 36, 84225 Bratislava.

 

3. 

    Cieľom Knižnice UPC je v súlade so základným poslním UPC podporovať integrálny rozvoj vysokoškolských študentov vytváraním podmienok pre slobodné a systematické štúdium literatúry zameranej na duchovný a osobnostný rozvoj.