Článok VIII

Poplatky a sankcie

 

1.Registrácia ............................................... 0,40 EUR

 

2. Predĺženie platnosti preukazu ....................... 0,40 EUR

 

3. Vystavenie duplikátu preukazu ..................... 0,40 EUR

 

 

4. Upomienky:

 

 

I.   upomienka po 4 týždňoch* .............. bez poplatku

II.  upomienka po 6 týždňoch ................ 0,50 EUR

III. upomienka po 8 týždňoch ................ 1,- EUR

 

 

     *Lehota sa počíta od začiatku výpožičky.