Článok II.

Knižničný fond


1.

     Knižničný fond tvoria knihy, zborníky a časopisy z oblasti filozofie, psychológie, náboženstva, pedagogiky a príbuzných odborov, obsahovo roztriedené do viacerých kategórií:

 • 1.  VŠEOBECNOSTI
 • 2.  FILOZOFIA
 • 3.  ETIKA
 • 4.  PSYCHOLÔGIA
 • 5.  PEDAGOGIKA
 • 6.  BELETRIA
 • 7.  ŽIVOTOPISY SVATÝCH
 • 8.  SVEDECTVÁ VIERY
 • 9.  KRESŤANSKÝ ŽIVOT
 • 10. PARTNERSKÉ VZŤAHY
 • 11. TEOLÔGIA
 • 12. KATOLÍCKA CIRKEV
 • 13. INÉ KRESŤANSKÉ CIRKVI
 • 14. OSTATNÉ NÁBOŽENSTVÁ
 • 15. SEKTY
 • 16. SOCIÁLNE VEDY
 • 17. PRÍRODNÉ VEDY
 • 18. UMENIE, KULTÚRA
 • 19. DEJINY
 • 20. CUDZIE JAZYKY

 

2.

     Knižničný fond Knižnice UPC sa buduje:

-z darov sponzorov,
-z darov jednotlivcov a organizácií,
-nákupom z rozpočtu prideleného správcom UPC.

 

   3.    

Prírastky knižnice sa evidujú a odborne spracovávajú v databáze.

 

4.

     Publikácie a knižný fond evidovaný v databáze sú dostupné pre používateľov vo voľnom výbere v študovni knižnice.

 

5.

     Výstupom z databázy je elektronický katalóg publikácií a katalóg na internete.