Článok III.

Organizácia knižnice

 

1.

     Za prevádzku a majetok UPC zodpovedá jeho štatutárny zástupca - správca UPC.

 

2.

     Za knižničný fond a zariadenie knižnice zodpovedá koordinátor UPC, zodpovedný za knižnicu.

 

3.

     Knižnicu UPC riadi knižničný tím.