Poďakovania

Takýto rozsiahly projekt samozrejme nie je dielom len jedného človeka a preto by som sa chcel za výraznú pomoc poďakovať nasledujúcim ľuďom:

Jánovi Václavíkovi, za cenné rady pri navrhovaní štruktúry databázy a počas celého vývoja.

Promo týmu, za dizajn stránok(t. j. css, obrázky, ...).

Knižničnému týmu, za podporu a radu pri vývoji jednotlivých funkčností, menovite:  Lukášovi Kaščákovi, Petrovi Maskalovi a všetkým ostatným.