Základné údaje k Informačnému systému knižnice UPeCe.

 

Tento projekt knižničného systému som robil zároveň ako rocníkový projekt ako študent druhého ročníka FMFI UK. Oficiálna stránka projektu je: https://www.st.fmph.uniba.sk/~kovac74/kniznica/project.html

 

Tento systém bol vyvýjaný s pomocou php frameworku symfony. Informácie o tomto frameworku sa dajú nájsť na stránke http://www.symfony-project.org. Pri tvorbe informačného systému som využíval verziu 1.0.

 

V prípade otázok, alebo problémov je možné ma kontaktovať na jankovac(desať- číslom)(zavináč)gmail(bodka)com

 

Ján Kováč 20.4.2009