Informácie o knihe...srdečne ťa pozdravuje Monika

Helga Mondscheinová

kniha    Beletria-próza
Vydavateľ: Lúč
Miesto vydania: Bratislava
Prekladateľ: Tatjana Augstenová
ISBN: 80-7114-047-3
Číslo vydania: 42
Počet strán: 149
Rok vydania: 1992
Kľúčové slová: denník
Výpožičná doba: 30 dní
Popis:

Zoznam kópií:

B-P / 253    v knižnici

Štatistika

Celkovo požičané 0 krát.
Celkový čas mimo knižnice 0 dní.
Tento rok požičané 0 krát.
Tento rok mimo 0 knižnice dní.
Minulý rok požičané 0 krát.
Minulý rok mimo knižnice 0 dní.