Informácie o knihe1000 divov prírody

Michael Gright a kol.

kniha    Prírodné vedy
Vydavateľ: The Reader digest
Miesto vydania: London
Prekladateľ: Vladimír Kováč a kol.
ISBN: 80-88983-19-3
Číslo vydania: 1
Počet strán: 448
Rok vydania: 2001
Kľúčové slová: príroda, encyzklopedia
Výpožičná doba: 30 dní
Popis:

Zoznam kópií:

PV / 46    v knižnici

Štatistika

Celkovo požičané 0 krát.
Celkový čas mimo knižnice 0 dní.
Tento rok požičané 0 krát.
Tento rok mimo 0 knižnice dní.
Minulý rok požičané 0 krát.
Minulý rok mimo knižnice 0 dní.